Jag tror på DELAKTIGHET i det vi gör, i vår verksamhet. Besökarna vill inte bara underhållas, utan vara med och delta aktivt. Detta blev tydligt då vi, vid ett tillfälle prövade våra skådespelartalanger. Under rubriken ”Dramatik på vårt fik”, föddes flera nya ”skådisämnen” i vårt gäng. När väl första dramat var över, vågade fler…